Lietošanas noteikumi 

Zīle.lv lietošanas noteikumi 

Aicinām, iepazīstieties ar vietnes zīle.lv lietošanas un izmantošanas noteikumiem. Apmeklējot to Jūs piekrītat mājaslapas lietošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat mājaslapas zīle.lv lietošanas un izmantošanas noteikumiem, nekavējoties pametiet mājaslapu.

Vispārējie  lietošanas noteikumi 

Šīs mājaslapas dizainu un struktūru, kā arī citus elementus (reklāmkarogus, attēlus), kas ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas likumdošanas tiesību aktiem, nedrīkst reproducēt (kopēt, atdarināt) jaunu informācijas objektu izveidei vai  jebkādiem citiem, ar likumu aizliegtiem, nolūkiem ne pilnīgi, ne daļēji.

Mājaslapas saturam ir tikai informatīvs raksturs. Informācija nesatur, neveido un nevar tikt uzskatīta par piedāvājumu pārdot vai izsniegt, pirkt vai iegūt SIA “Zīles Karte” produktus vai pakalpojumus.

SIA “Zīles Karte” ir veikusi atbilstošas darbības, lai mājaslapā esošā informācija un funkcijas būtu pilnīgas un pareizas, bet tā to negarantē un neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām kļūdām, pārrakstīšanās kļūdām tekstā vai par teksta iztrūkumu. Mājaslapas turētājs nav atbildīga par tās satura vai tajā esošās informācijas piemērotību. 

Jebkādu informāciju vai viedokļus mājaslapā uzņēmums izsaka, pamatojoties uz informāciju no avotiem, kas uzskatāmi par uzticamiem, bet kas nav atsevišķi pārbaudīti.

Pakalpojums un tā apmaksa

SIA “Zīles Karte” piedāvā tikai virtuālu produktu, kuru iespējams iegūt pilnvērtīgi tikai attalinātā formātā.

Kursu satura apgūšanai ir nepieciešams tehniskais nodrošinajums un interneta pieslēgums, kurš nodrošina iepsēju atvērt ZOOM saiti, ieslēgt audio un video pieslēgumu translācijai.

SIA “ Zīles Karte” nenodrošina Lietotājam šo aprīkojumu un nenes atbildību par tam esošo aprīkojumu.

Mājaslapā publicētās cenas ir tikai informatīviem nolūkiem, ja vien nav norādīts citādāk. Norādītās cenas ne vienmēr atspoguļo nosacījumus, kas tiks piemēroti jauniem darījumiem vai esošai situācijai. Jums vienmēr jāpārbauda cenas pirms darījumu veikšanas.

Cenas tiek norādītas bez PVN 21%, kas paredz to, ka apmaksas brīdī paredzētā summa palielinās par šo vērtību.

Atrakstīšanās un naudas atgriešana

Ja lietotajs velas atteikties no pakalpojuma, vismaz 3 darbadienas pirms kursu sākuma nepieciešams iesniegt attiecīgu iesniegumu rakstot uz e-pastu info@agentura-zile.lv, informējot par konkrēto pakalpojumu, no kura ir velme atteikties, kā arī to, vai nepieciešams atgriezt atpakaļ samaksāto naudu vai mainīt pakalpojumu.

Naudas atgriešanas apstiprinājuma gadījumā, 15 dienu laikā, skaitot no dienas, kad esam saņēmuši Jūsu e-pastu par naudas atgriešanu, mēs atmaksāsim no Jums saņemto maksājumu par konkrēto pakalpojumu.

Saturs un autortiesības

Lapa piedāvā pieeju citām SIA “Zīles Karte” un trešo pušū mājaslapām. Mājaslapas turētājs nav pārbaudījis un nav atbildīgs par citu pušu, kas nav SIA “Zīles Karte”, piedāvāto mājaslapu saturu, ieskaitot šādu pušu piedāvātos produktus un pakalpojumus.

Lai gan SIA “Zīles Karte” uzskata, ka mājaslapā nav vīrusu, ļaunprātīgu programmatūru un citu kļūdu, kas varētu ietekmēt IT sistēmas, lietotajs piekļūst un izmanto mājaslapu uz sava paša risku. SIA “Zīles Karte” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies no mājaslapas izmantošanas.

Vietnes turētajs neuzņemas nekādu atbildību par mājaslapas pieejamību. 

Ne SIA “Zīles Karte”, ne arī tās amatpersonas un darbinieki neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem bojājumiem vai tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas rodas no mājaslapas pieejamības vai izmantošanas, ieskaitot jebkādu ļaunumu vai bojājumu, kas radīts lietotāja datoram, kas nodrošina mājaslapas pieejamību, piekļuves un izmantošanas dēļ.

Dati, kas ievadīti pieprasījuma veidlapās netiek atklāti trešajām personām. 

Mājaslapā publicēto materiālu autors ir SIA “Zīles Karte”, kurai ir visas īpašuma tiesības, matiskās autortiesības,, preču zīmes un visas citas intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar mājaslapu un produktiem un pakalpojumiem, kas minēti mājaslapā, ja vien nav norādīts, ka šādas tiesības pieder trešajām personām. 

Kā šīs mājaslapas apmeklētājs, lietotajs var apskatīt un izdrukāt augstākminēto saturu tikai personiskām, nekomerciālām vajadzībām.

SIA “ Zīles Karte” kā zīle.lv turētajs patur tiesības neveikt Bezmaksas SEOMetrs mērījumu, par to informējot pieteikuma iesniedzēju, sekojoša rakstura mājaslapām:

  • pornogrāfija
  • azartspēles
  • ieroču, narkotisko vielu tirdzniecība, izplatība
  • informācijas produkti
  • partnermārketinga jeb affiliate mājaslapas

Lietošanas noteikumu izmaiņas

SAi “ Zīles Karte” patur tiesības veikt šo noteikumu izmaiņas un pielagot tos, ja rodas nepieciešamība precizēt kadu no noteikumu sadaļām vai arī koriģēt esošos nosacījumus. Līdz ar to Lietotajam katru reizi japārliecinās par to, ka viņš ir iepazinies ar aktuālo informāciju.

Pēdējās izmaiņas Lietošanas noteikumos veiktas 2022. gada 30. augustā.